รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
histidine hydrochloride+atropine
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
ฮีสติดีนที.พี
รหัสกลุ่มยา ATC :
A02AG000107
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
HISTIDINE T.P.
เลขทะเบียน :
2A 1167/27
รูปแบบจัดกลุ่ม :
solutions for injections or infusions
รูปแบบตามทะเบียน :
STERILE SOLUTION
ความแรง :
(200 MG+0.3 MG)/5 ML

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์(1969) จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)