รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
clotrimazole
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
-
รหัสกลุ่มยา ATC :
A01AB180000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
CANDID (MOUTH PAINT)
เลขทะเบียน :
1C 135/57
รูปแบบจัดกลุ่ม :
mouth solution
รูปแบบตามทะเบียน :
LIQUID DENTAL
ความแรง :
15 gm/100 ml

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD.
ประเทศผู้ผลิต :
India
ชื่อผู้รับอนุญาต :
เกล็นมาร์ค ฟาร์มาซูติคอลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ยาที่คล้ายกัน

1. CANDID 500
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Clotrimazole lozenge 10 mg 1 เม็ด 0.7
Clotrimazole vaginal tab 100 mg 1 เม็ด 1.84
Clotrimazole vaginal tab 200 mg 1 เม็ด 4.99
Clotrimazole vaginal tab 500 mg 1 เม็ด 13.92
Clotrimazole cream 1% (5 g) 1 หลอด 8.5
Clotrimazole cream 1% (15 g) 1 หลอด 23.54
Clotrimazole cream 1% (500 g) 1 กระปุก 300.03

ปรับปรุงล่าสุดถึง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559