รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
sodium bicarbonate
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
ยาธาตุเด็ก
รหัสกลุ่มยา ATC :
A03AX000302
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
YADHATDEX
เลขทะเบียน :
1A 318/38
รูปแบบจัดกลุ่ม :
syrup
รูปแบบตามทะเบียน :
SYRUP
ความแรง :
50 mg/5 ml

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
วิทยาศรม จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Sodium bicarbonate tab 300 mg 1 เม็ด 0.09
Sodium bicarbonate sterile sol 7.5% (10 ml) 1 แอมพูล 12.4
Sodium bicarbonate sterile sol 7.5% (50 ml) 1 แอมพูล 30

ปรับปรุงล่าสุดถึง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559