รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
cimetidine
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
อูลคัสดิน 200
รหัสกลุ่มยา ATC :
A02BA010000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
ULCUSDINE 200
เลขทะเบียน :
1A 1570/30
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
COMPRESSED TABLET
ความแรง :
200 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
ยูโทเปี้ยน จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)