รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
cimetidine
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
อูลเม็ท
รหัสกลุ่มยา ATC :
A02BA010000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
ULMET
เลขทะเบียน :
1A 1270/30
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
FILM COATED TABLET
ความแรง :
200 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
เอเชี่ยนยูเนียนแล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)