รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
magnesium hydroxide 
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
มิลค์ ออฟ แม๊กนีเซีย
รหัสกลุ่มยา ATC :
A02AA040000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
MILK OF MAGNESIA
เลขทะเบียน :
1A 2337/29
รูปแบบจัดกลุ่ม :
oral suspension
รูปแบบตามทะเบียน :
SUSPENSION
ความแรง :
1.2 gm/15 ml

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
วิทยาศรม จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ยาที่คล้ายกัน

1. MM MILK OF MAGNESIA SUSPENSION
2. MILK OF MAGNESIA TABLETS
3. MILK OF MAGNESIA C.B.
4. MILK OF MAGNESIA TABLETS
5. MILK OF MAGNESIA
6. EMULAX MILK OF MAGNESIA
7. MAG - MAG (MILK OF MAGNESIA)
8. MILK OF MAGNESIA.C.B.
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)