รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
loperamide hydrochloride
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
อิโมเดียม
รหัสกลุ่มยา ATC :
A07DA039901
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
IMODIUM
เลขทะเบียน :
1A 46/29
รูปแบบจัดกลุ่ม :
capsule
รูปแบบตามทะเบียน :
CAPSULE HARD
ความแรง :
2 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ยาที่คล้ายกัน

1. IMODIUM
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Loperamide hydrochloride cap/tab 2 mg 1 แคปซูล/เม็ด 0.43

ปรับปรุงล่าสุดถึง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559