รายละเอียดการแจ้งเตือน

ชื่อทางการค้าผลิตภัณฑ์:
MEIACT FINE GRANULES
ชื่อสามัญทางยา:
cefditoren
ประเภทของผลิตภัณฑ์:
oral powder
สาเหตุที่แจ้งเตือน:
ปัญหาด้านการรักษา/ADR
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
LOT NO.:
ไม่ทราบ
ผู้ได้รับอนุญาต:
บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด
ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ:
MEIJI SEIKA PHARMA CO.,LTD.
วันที่ผลิต:
2014-12-12 10:25:23
วันที่หมดอายุ:
วันที่เรียกเก็บคืน:
รุ่นที่ผลิต:
ไม่ทราบ
รุ่นที่ผลิต:
ไม่ทราบ
เลขทะเบียน / เลขจดแจ้ง:
1C 113/47(N)
ประเทศแหล่งกำเนิด:
อื่นๆ (โปรดระบุ):
วันที่พบปัญหา:
2014-12-12
พื้นที่ที่พบปัญหาแล้ว:
สถานที่เก็บตัวอย่าง:
Fact sheet:
Link ที่เกี่ยวข้อง:
-
วันที่ - เวลา ที่บันทึกข้อมูล:
2014-12-12 10:25:23
เจ้าของเรื่อง / ผู้พบปัญหา:
jantra
เบอร์โทรศัพท์: