รายละเอียดการแจ้งเตือน

ชื่อทางการค้าผลิตภัณฑ์:
E - 200
ชื่อสามัญทางยา:
tocopherol (vit E)
ประเภทของผลิตภัณฑ์:
capsule
สาเหตุที่แจ้งเตือน:
ปัญหาด้านการรักษา/ADR
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
LOT NO.:
ไม่ระบุ
ผู้ได้รับอนุญาต:
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ:
วันที่ผลิต:
2014-12-12 10:24:22
วันที่หมดอายุ:
วันที่เรียกเก็บคืน:
รุ่นที่ผลิต:
ไม่ระบุ
รุ่นที่ผลิต:
ไม่ระบุ
เลขทะเบียน / เลขจดแจ้ง:
1A 113/34
ประเทศแหล่งกำเนิด:
อื่นๆ (โปรดระบุ):
วันที่พบปัญหา:
2014-12-12
พื้นที่ที่พบปัญหาแล้ว:
สถานที่เก็บตัวอย่าง:
ห้องคลังยา
Fact sheet:
Link ที่เกี่ยวข้อง:
-
วันที่ - เวลา ที่บันทึกข้อมูล:
2014-12-12 10:24:22
เจ้าของเรื่อง / ผู้พบปัญหา:
ฐิติพร
เบอร์โทรศัพท์: