รายละเอียดการแจ้งเตือน

ชื่อทางการค้าผลิตภัณฑ์:
CALCIUM 334
ชื่อสามัญทางยา:
calcium carbonate
ประเภทของผลิตภัณฑ์:
tablet
สาเหตุที่แจ้งเตือน:
ปัญหาด้านการรักษา/ADR
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
LOT NO.:
33/2014
ผู้ได้รับอนุญาต:
บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จำกัด
ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ:
วันที่ผลิต:
2014-12-12 10:23:49
วันที่หมดอายุ:
ตุลาคม 256
วันที่เรียกเก็บคืน:
2014-12-12
รุ่นที่ผลิต:
33/2014
รุ่นที่ผลิต:
33/2014
เลขทะเบียน / เลขจดแจ้ง:
1A 1135/44
ประเทศแหล่งกำเนิด:
อื่นๆ (โปรดระบุ):
ทดสอบ
วันที่พบปัญหา:
2014-12-12
พื้นที่ที่พบปัญหาแล้ว:
กรุงเทพมหานคร
สถานที่เก็บตัวอย่าง:
กล่อง
Fact sheet:
Link ที่เกี่ยวข้อง:
-
วันที่ - เวลา ที่บันทึกข้อมูล:
2014-12-12 10:23:49
เจ้าของเรื่อง / ผู้พบปัญหา:
ืnattapon
เบอร์โทรศัพท์:
0886054988