รายละเอียดการแจ้งเตือน

ชื่อทางการค้าผลิตภัณฑ์:
CYMET 400
ชื่อสามัญทางยา:
cimetidine
ประเภทของผลิตภัณฑ์:
tablet
สาเหตุที่แจ้งเตือน:
ปัญหาด้านการรักษา/ADR
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
LOT NO.:
1/2014
ผู้ได้รับอนุญาต:
บริษัท วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด
ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ:
วันที่ผลิต:
2014-12-12 01:03:44
วันที่หมดอายุ:
วันที่เรียกเก็บคืน:
2014-12-12
รุ่นที่ผลิต:
1/2014
รุ่นที่ผลิต:
1/2014
เลขทะเบียน / เลขจดแจ้ง:
1A 1145/43
ประเทศแหล่งกำเนิด:
อื่นๆ (โปรดระบุ):
วันที่พบปัญหา:
2014-12-12
พื้นที่ที่พบปัญหาแล้ว:
กรุงเทพมหานคร
สถานที่เก็บตัวอย่าง:
Fact sheet:
123
Link ที่เกี่ยวข้อง:
-
วันที่ - เวลา ที่บันทึกข้อมูล:
2014-12-12 01:03:44
เจ้าของเรื่อง / ผู้พบปัญหา:
นายสุทีป บุญยามานนท์
เบอร์โทรศัพท์: