แจ้งเตือนยาที่พบปัญหา

Search
ชื่อทางการค้าผลิตภัณฑ์ :
E - 200
ชื่อสามัญทางยา :
tocopherol (vit E)
Lot / Batch No. :
ไม่ทราบ
วันผลิต :
2014-12-12 10:25:39
ชื่อทางการค้าผลิตภัณฑ์ :
MENA TAB
ชื่อสามัญทางยา :
mefenamic acid
Lot / Batch No. :
ไม่ทราบ
วันผลิต :
2014-12-12 10:25:48
ชื่อทางการค้าผลิตภัณฑ์ :
para
ชื่อสามัญทางยา :
Lot / Batch No. :
ไม่ทราบ
วันผลิต :
2014-12-12 10:27:19
ชื่อทางการค้าผลิตภัณฑ์ :
ยาดากี้ซากี้
ชื่อสามัญทางยา :
Lot / Batch No. :
ไม่ทราบ
วันผลิต :
2014-12-12 10:36:07
ชื่อทางการค้าผลิตภัณฑ์ :
ยาดากี้ซากี้
ชื่อสามัญทางยา :
Lot / Batch No. :
ไม่ทราบ
วันผลิต :
2014-12-12 10:36:08