แจ้งเตือนยาที่พบปัญหา

Search
ชื่อทางการค้าผลิตภัณฑ์ :
ยาดากี้ซากี้
ชื่อสามัญทางยา :
Lot / Batch No. :
ไม่ทราบ
วันผลิต :
2014-12-12 10:36:08
ชื่อทางการค้าผลิตภัณฑ์ :
H C T 25
ชื่อสามัญทางยา :
hydrochlorothiazide
Lot / Batch No. :
123
วันผลิต :
2014-12-16 19:18:13
ชื่อทางการค้าผลิตภัณฑ์ :
GRIFULVIN 125
ชื่อสามัญทางยา :
griseofulvin
Lot / Batch No. :
123
วันผลิต :
2014-12-16 13:22:46
ชื่อทางการค้าผลิตภัณฑ์ :
VITAMIN K3
ชื่อสามัญทางยา :
menadione
Lot / Batch No. :
1
วันผลิต :
2014-12-16 19:25:37
ชื่อทางการค้าผลิตภัณฑ์ :
OMITER
ชื่อสามัญทางยา :
omeprazole
Lot / Batch No. :
123
วันผลิต :
2014-12-16 20:36:45