แจ้งเตือนยาที่พบปัญหา

Search
ชื่อทางการค้าผลิตภัณฑ์ :
CYMET 400
ชื่อสามัญทางยา :
cimetidine
Lot / Batch No. :
1/2014
วันผลิต :
2014-12-12 01:03:44
ชื่อทางการค้าผลิตภัณฑ์ :
CALCIUM 334
ชื่อสามัญทางยา :
calcium carbonate
Lot / Batch No. :
33/2014
วันผลิต :
2014-12-12 10:23:49
ชื่อทางการค้าผลิตภัณฑ์ :
E - 200
ชื่อสามัญทางยา :
tocopherol (vit E)
Lot / Batch No. :
ไม่ระบุ
วันผลิต :
2014-12-12 10:24:22
ชื่อทางการค้าผลิตภัณฑ์ :
MEIACT FINE GRANULES
ชื่อสามัญทางยา :
cefditoren
Lot / Batch No. :
ไม่ระบุ
วันผลิต :
2014-12-12 10:24:55
ชื่อทางการค้าผลิตภัณฑ์ :
MEIACT FINE GRANULES
ชื่อสามัญทางยา :
cefditoren
Lot / Batch No. :
ไม่ทราบ
วันผลิต :
2014-12-12 10:25:23