การประชุมชี้แจงการเปิดรับแบบเสนอยาแผนปัจจุบัน เพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ.2565-2567

กองนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดประชุมชี้แจงการเปิดรับแบบเสนอยาแผนปัจจุบันเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ.2565-2567 (ไม่รวม vaccine) ให้หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ราชวิทยาลัย/สมาคม/ชมรมทางการแพทย์ และองค์กรภาคประชาชนที่สนใจมีส่วนร่วมในการเสนอยาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาบัญชียาหลักแห่งชาติ

บ่ายวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 4 ชั้น 6 กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง “แนวทางการเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ” โดยมีกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการอนุกรรมการฯ ชี้แจงขั้นตอนการเปิดรับแบบเสนอยาผ่านระบบ online ต่อหน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ราชวิทยาลัย/สมาคม/ชมรมทางการแพทย์ และองค์กรภาคประชาชนที่สนใจได้มีส่วนร่วมในการเสนอยา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 180 คน (ทั้ง onsite และ online) นพ.สุวิทย์ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯ ในรอบนี้ได้มีการปรับการทำงานให้มีช่องทางและกระบวนการพิจารณายาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนขึ้น เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการคัดเลือกยาและตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุขได้ทันท่วงที และร่วมตอบคำถามเชิงนโยบายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงทิศทางในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติรอบปัจจุบัน

สำหรับการเปิดรับการยื่นแบบเสนอยาแผนปัจจุบันฯ รอบปี พ.ศ.2565-2567 ทางช่องทาง online นี้มีกำหนดเปิดรับตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น. ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดการเสนอยาเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/NLEM2022

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง การเปิดรับแบบเสนอยาแผนปัจจุบันเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ.2565-2567 (ไม่รวม vaccine) http://ndi.fda.moph.go.th/ndi_news_detail/index/307

ข่าวกองนโยบายแห่งชาติด้านยา (11 พฤศจิกายน 2565)

2022-11-12 10:14:28