ประชุมชี้แจง เรื่อง การกรอกแบบสำรวจปริมาณยาผ่าน app Stockpile 3

กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา กองยา อย. ขอเชิญประชุมชี้แจง

เรื่อง การกรอกแบบสำรวจปริมาณยาผ่าน app Stockpile 3

ประชุมรอบที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 22 พ.ค.63  เวลา 10.00-11.00 น. (รอบผู้ผลิตยา)

ห้องประชุมเปิดตั้งแต่เวลา 9.30 เป็นต้นไป

Meeting link:https://meetingsapac2.webex.com/meetingsapac2/j.php?MTID=m5ca0891144218103a4480388f97dd04b

Meeting number:918 366 516

Password:76361

ประชุมรอบ 2 ในวันศุกร์ที่ 22 พ.ค.63 เวลา 11.00-12.00 น. (รอบผู้นำเข้ายา)

ห้องประชุมเปิดตั้งแต่เวลา 10.30 เป็นต้นไป

Meeting link:https://meetingsapac2.webex.com/meetingsapac2/j.php?MTID=mcb49c63f543ce7b79cb33338cf5cb64f

Meeting number:910 608 439

Password:32612

Link สำหรับรายงานข้อมูลบน PC https://sites.google.com/view/stockpile-3-ver-pc/home

2020-05-21 04:04:18