รพ.หาดใหญ่ ลงพื่นที่ให้ความรู้ประชาชนในวันแรงงาน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

บุคคลากร "รพ.หาดใหญ่" หัวใจ RDU  มาที่ตลาดสดกลางเมืองเพื่อนำเสนอสิ่งดีๆ เพื่อสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนและผู้ใช้แรงงานเพื่อตระหนักถึงการใช้ยาปฏิชีวนะและผลกระทบจากยาตกค้างในอาหารสัตว์ เป็นที่มาของเชื้อโรคดื้อยา

2018-05-02 08:13:15