นายกฯ ร่วมรณรงค์ใช้ยาสมเหตุผล ลดภัยร้ายเชื้อดื้อยา

วันที่ 30 มี.ค. 2561

อย. เปิดตัวโปสเตอร์รณรงค์การใช้ยาสมเหตุผล โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นพรีเซนต์เตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดการใช้ยาสมเหตุผลเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากปัญหาเชื้อดื้อยา และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศ

2018-05-01 05:17:53