ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน (ภาคทฤษฎี)

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน (ภาคทฤษฎี)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนและแนวทางการทดสอบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน 4 แห่ง ได้แก่

  ครั้งที่  

        สถานที่

                    วันที่

    1

     จ.ขอนแก่น

      7-8        พฤษภาคม 2561    

    2

     จ.เชียงใหม่

      24-25      พฤษภาคม 2561

    3

     จ.สงขลา

      4-5        มิถุนายน 2561

    4

     กรุงเทพมหานคร  

      18-19       มิถุนายน 2561

 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงขอเชิญผู้รับอนุญาตฯ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ อย. ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม แนวทางการทดสอบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน (ภาคทฤษฎี) ซึ่งจะจัดขึ้น 2 รอบ คือ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561  เวลา 9:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 902 อาคารนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 9:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 401 อาคาร 80 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้เข้าอบรมเลือกวันใดวันหนึ่ง รอบละ 40 คนเท่านั้น)

เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วยการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ user testing การออกแบบการศึกษาและการตั้งคำถามสำหรับ user testing

 ผู้ร่วมอบรมสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 (คลิกที่นี่เพื่อส่งใบสมัครเข้าอบรม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  คุณกานต์ญาพันธ์  นันทะวิชัย

กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สสผ.)

           โทร : 02-590-7438, มือถือ 086-310-9302  ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)

         

    

 

2018-05-01 11:41:30