ประกาศผลสอบ

       ตามที่กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดรับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) จำนวน 2 อัตรา และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเมื่อ วันที่ 31 มกราคม 2561 ไปเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้กองส่งเสริมการประกอบการฯ ได้ประกาศผลสอบข้อเขียน ดังกล่าว โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ ลำดับที่ 1-12 โปรดมา สัมภาษณ์ในวันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาคาร 6 ชั้น 6 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้นไป

2018-02-09 11:43:57

ไฟล์แนบ

1. รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน.pdf