การอบรมระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบ e-submission สำหรับผู้ประกอบการ

กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สสผ.) ขอแจ้งอบรมหลักสูตร การอบรมระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบ e-submission สำหรับผู้ประกอบการ 
ที่ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจอยากเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ สามารถโทรมาแจ้งความประสงค์ได้ที่เบอร์ติดต่อด้านล่าง


หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สสผ.) 
อาคาร ๖ ชั้น ๖ ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐๗๔๓๘, ๐๘๖-๓๑๐๙๓๐๒

2018-01-05 03:58:05