รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม NTIP กองวัณโรค

 • รหัสหน่วยงาน : 11360
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลไชยา
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
  อำเภอ : ไชยา
  ตำบล : ตลาดไชยา
 • รหัสหน่วยงาน : 10782
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลไชโย
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : อ่างทอง
  อำเภอ : ไชโย
  ตำบล : ไชโย
 • รหัสหน่วยงาน : 11730
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลไทยนครินทร์
  ประเภทหน่วยงาน : 10-โรงพยาบาลเอกชน
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตบางนา
  ตำบล : บางนา
 • รหัสหน่วยงาน : 21614
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล
  ประเภทหน่วยงาน : 10-โรงพยาบาลเอกชน
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
  อำเภอ : เกาะสมุย
  ตำบล : บ่อผุด
 • รหัสหน่วยงาน : 10969
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลไทยเจริญ
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : ยโสธร
  อำเภอ : ไทยเจริญ
  ตำบล : ไทยเจริญ
 • รหัสหน่วยงาน : 11229
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลไทรงาม
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : กำแพงเพชร
  อำเภอ : ไทรงาม
  ตำบล : ไทรงาม
 • รหัสหน่วยงาน : 10759
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลไทรน้อย
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : นนทบุรี
  อำเภอ : ไทรน้อย
  ตำบล : ไทรน้อย
 • รหัสหน่วยงาน : 11278
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลไทรโยค
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : กาญจนบุรี
  อำเภอ : ไทรโยค
  ตำบล : ลุ่มสุ่ม
 • รหัสหน่วยงาน : 10931
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลไพรบึง
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : ศรีสะเกษ
  อำเภอ : ไพรบึง
  ตำบล : ไพรบึง
 • รหัสหน่วยงาน : 11216
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลไพศาลี
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : นครสวรรค์
  อำเภอ : ไพศาลี
  ตำบล : ไพศาลี