รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม NTIP กองวัณโรค

 • รหัสหน่วยงาน : 10795
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโคกเจริญ
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : ลพบุรี
  อำเภอ : โคกเจริญ
  ตำบล : โคกเจริญ
 • รหัสหน่วยงาน : 11423
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโคกโพธิ์
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : ปัตตานี
  อำเภอ : โคกโพธิ์
  ตำบล : มะกรูด
 • รหัสหน่วยงาน : 10876
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโชคชัย
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : นครราชสีมา
  อำเภอ : โชคชัย
  ตำบล : โชคชัย
 • รหัสหน่วยงาน : 11043
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโซ่พิสัย
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : บึงกาฬ
  อำเภอ : โซ่พิสัย
  ตำบล : โซ่
 • รหัสหน่วยงาน : 10938
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโนนคูณ
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : ศรีสะเกษ
  อำเภอ : โนนคูณ
  ตำบล : โนนค้อ
 • รหัสหน่วยงาน : 10914
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโนนดินแดง
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : บุรีรัมย์
  อำเภอ : โนนดินแดง
  ตำบล : โนนดินแดง
 • รหัสหน่วยงาน : 27844
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโนนนารายณ์
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : สุรินทร์
  อำเภอ : โนนนารายณ์
  ตำบล : หนองหลวง
 • รหัสหน่วยงาน : 11017
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโนนสะอาด
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : อุดรธานี
  อำเภอ : โนนสะอาด
  ตำบล : โนนสะอาด
 • รหัสหน่วยงาน : 10992
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโนนสัง
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : หนองบัวลำภู
  อำเภอ : โนนสัง
  ตำบล : โนนสัง
 • รหัสหน่วยงาน : 10911
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : บุรีรัมย์
  อำเภอ : โนนสุวรรณ
  ตำบล : โนนสุวรรณ