รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม NTIP กองวัณโรค

 • รหัสหน่วยงาน : 10786
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลแสวงหา
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : อ่างทอง
  อำเภอ : แสวงหา
  ตำบล : แสวงหา
 • รหัสหน่วยงาน : 10848
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลแหลมงอบ
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : ตราด
  อำเภอ : แหลมงอบ
  ตำบล : แหลมงอบ
 • รหัสหน่วยงาน : 10823
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลแหลมฉบัง
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : ชลบุรี
  อำเภอ : ศรีราชา
  ตำบล : ทุ่งสุขลา
 • รหัสหน่วยงาน : 10840
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลแหลมสิงห์
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : จันทบุรี
  อำเภอ : แหลมสิงห์
  ตำบล : เกาะเปริด
 • รหัสหน่วยงาน : 11209
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโกรกพระ
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : นครสวรรค์
  อำเภอ : โกรกพระ
  ตำบล : โกรกพระ
 • รหัสหน่วยงาน : 28010
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโกสัมพีนคร
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : กำแพงเพชร
  อำเภอ : โกสัมพีนคร
  ตำบล : โกสัมพี
 • รหัสหน่วยงาน : 11052
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : มหาสารคาม
  อำเภอ : โกสุมพิสัย
  ตำบล : หัวขวาง
 • รหัสหน่วยงาน : 10945
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโขงเจียม
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : อุบลราชธานี
  อำเภอ : โขงเจียม
  ตำบล : โขงเจียม
 • รหัสหน่วยงาน : 11101
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : สกลนคร
  อำเภอ : โคกศรีสุพรรณ
  ตำบล : ตองโขบ
 • รหัสหน่วยงาน : 10790
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโคกสำโรง
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : ลพบุรี
  อำเภอ : โคกสำโรง
  ตำบล : โคกสำโรง