รายการยาขาดแคลน


นิยามสถานะยาในปัจจุบัน
1. แก้ไขเสร็จแล้ว (Resolved) คือ ปริมาณ Supply เพียงพอต่อความต้องการใช้ยาทั้งประเทศและไม่มีปัญหาเรื่องปริมาณการผลิต/นำเข้า
2. ยังขาดแคลน (Currently in shortage) คือ ปริมาณ Supply ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ยาทั้งประเทศและ/หรือไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการกลับมาจำหน่ายได้
3. ยกเลิกการผลิต/นำเข้า (Discontinuation) คือ บริษัทแจ้งยกเลิกการผลิตหรือนำเข้า

ลำดับ ชื่อตัวยา/รูปแบบ สถานะยาปัจจุบัน ข้อมูลเพิ่มเติม ยาพร้อมจำหน่าย/ระยะเวลาที่
คาดว่ากลับมาจำหน่ายได้
ปัญหาที่พบ ข้อมูลล่าสุดวันที่
1 GlycopyrroniumInjection ยังขาดแคลน (Currently in Shortage) ชื่อการค้า : GLYCO-P(0.2 mg/1 ml)
ชื่อบริษัท : มาสุ จำกัด
ติดต่อ : 02-5561710-19
อีเมล์ : pharmmasu@gmail.com
ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ ปรับปรุง/แก้ไขทะเบียน/GMP 10 มี.ค. 2564
2 Melphalan injection ยังขาดแคลน (Currently in Shortage) ชื่อการค้า : ALKERAN (INJECTION) (50.0 mg/vial)
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อ : 02-6968500
อีเมล์ :
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ปรับปรุง/แก้ไขทะเบียน/GMP 10 มี.ค. 2564
3 Tretinoin capsule ยังขาดแคลน (Currently in Shortage) ชื่อการค้า : VESANOID (10 mg/capsule)
ชื่อบริษัท : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อ : 02-6199222 กด 1
อีเมล์ :
ต้น เม.ย.-64 อื่นๆ (shipment delay การขนส่งยาจากต่างประเทศเข้ามาไทยล่าช้า) 10 มี.ค. 2564
4 Cloxacillin Injection ยังขาดแคลน (Currently in Shortage) ชื่อการค้า : K-CIL (1 gm/1 vial)
ชื่อบริษัท : ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด
ติดต่อ : 02-020-8585 ต่อ 4111
อีเมล์ : order@tpdrug.com
ต้น พ.ค.-64 รอนำเข้าวัตถุดิบทางยา 08 มี.ค. 2564
ชื่อการค้า : CLOXALIN (1gm/vial)
ชื่อบริษัท : สยามเภสัช จำกัด
ติดต่อ : 026259999 กด 2
อีเมล์ :
08-03-2564 08 มี.ค. 2564
ชื่อการค้า : CLOXGEN INJECTION (500 mg/vial) และ (1gm/vial)
ชื่อบริษัท : เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด
ติดต่อ : 086-3960674
อีเมล์ : gdhcenter@gmail.com
กลาง พ.ค.-64 - 08 มี.ค. 2564
5 Sodium nitroprusside Injection ยังขาดแคลน (Currently in Shortage) ชื่อการค้า : PRUSIDE (50 mg/1vial)
ชื่อบริษัท : ห้างหุ้นส่วนจำกัดภิญโญฟาร์มาซี
ติดต่อ : 02-4111070
อีเมล์ : orderpinyo@hotmail.com
อาทิตย์แรกของ ก.พ.-64 ขาดวัตถุดิบทางยา 18 ธ.ค. 2563
6 Etomidate Injection ยังขาดแคลน (Currently in Shortage) ชื่อการค้า : ETOMIDATE (R)-LIPURO (2 mg/1 ml)
ชื่อบริษัท : บี.บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อ : 02-6175048
อีเมล์ : jiraporn.jirarungrujee@bbraun.com
ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ (องค์การเภสัชกรรมอยู่ระหว่างจัดหายาให้มีใช้ในประเทศ) อื่นๆ (สถานการณ์โควิด 19 ทำให้ปริมาณการใช้ยาเพิ่มขึ้น) 17 ธ.ค. 2563
7 Cloxacillin Injection ยังขาดแคลน (Currently in Shortage) ชื่อการค้า : K-CIL (1 gm/1 vial)
ชื่อบริษัท : ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด
ติดต่อ : 02-020-8585 ต่อ 4111
อีเมล์ : order@tpdrug.com
ปลาย ก.พ. 64 ขาดวัตถุดิบทางยา 16 ธ.ค. 2563
ชื่อการค้า : CLOXALIN (1gm/vial)
ชื่อบริษัท : สยามเภสัช จำกัด
ติดต่อ : 026259999 กด 2
อีเมล์ :
ก.พ. 64 - 16 ธ.ค. 2563
ชื่อการค้า : CLOXGEN INJECTION (250 mg/vial)
ชื่อบริษัท : เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด
ติดต่อ : 086-3960674
อีเมล์ : gdhcenter@gmail.com
- - 16 ธ.ค. 2563
8 Sodium bicarbonate + Potassium chloride + Potassium phosphate ยกเลิกการผลิต (Discontinuation) ชื่อการค้า : COLLIN'S BASE (1,000 ml)
ชื่อบริษัท : ไทยโอซูก้า จำกัด
ติดต่อ :
อีเมล์ :
บริษัทยกเลิกการผลิต 16 ธ.ค. 2563
9 Glycopyrronium Injection ยังขาดแคลน (Currently in Shortage) ชื่อการค้า : GLYCO-P (0.2 mg/1 ml)
ชื่อบริษัท : มาสุ จำกัด
ติดต่อ : 02-5561710-19
อีเมล์ : pharmmasu@gmail.com
ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ ปรับปรุง/แก้ไขทะเบียน/GMP 16 ธ.ค. 2563
10 Oxybutynin Tablet ยังขาดแคลน (Currently in Shortage) ชื่อการค้า : DIUTROPAN (5 mg)
ชื่อบริษัท : เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด
ติดต่อ : 086-3960674 บริษัทผู้จำหน่าย : นูฟาร์ม่าแอนด์เฮลท์แคร์ จำกัด ติดต่อ : 02-8840729 02-8841801
อีเมล์ : gdhcenter@gmail.com
ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ ปรับปรุง/แก้ไขทะเบียน/GMP 16 ธ.ค. 2563