ข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • ,,,
 • จำนวน
 • 19,297
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+calamine
  ชื่อทางการค้า : HISTA LOTION
  รูปแบบ : lotion
  ความแรง : (1 G+8 G)/100 ML
  ผู้รับอนุญาต : ฟาร์มาสันต์แล็บบอราตอรี่ส์จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 300/40
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+calamine
  ชื่อทางการค้า : KADRYL LOTION
  รูปแบบ : lotion
  ความแรง : (1 G+8 G)/100 ML
  ผู้รับอนุญาต : ที. แมน ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 1/45
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+calamine
  ชื่อทางการค้า : CALAMINE-D
  รูปแบบ : lotion
  ความแรง : (1 G+8 G)/100 ML
  ผู้รับอนุญาต : ยูเมด้า จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 17/50
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+calamine
  ชื่อทางการค้า : CALANOL LOTION
  รูปแบบ : lotion
  ความแรง : (1 G+8 G)/100 ML
  ผู้รับอนุญาต : แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 18/57
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+calamine
  ชื่อทางการค้า : A-LAMINE LOTION
  รูปแบบ : lotion
  ความแรง : (1 G+8 G)/100 ML
  ผู้รับอนุญาต : อินแพคฟาร์มา จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 78/60