ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • ,,,
 • จำนวน
 • 22,015
 • รายการ
 • ชื่อยาสามัญ : dexamethasone
  ชื่อทางการค้า : DEXATAB
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 0.5 mg
  ผู้รับอนุญาต : เลิศสิงห์เภสัชกรรม , ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงาน
  เลขทะเบียนยา : 1A 561/34
 • ชื่อยาสามัญ : dexamethasone
  ชื่อทางการค้า : DEXAZONE TABLET
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 0.5 mg
  ผู้รับอนุญาต : แลชแมน จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 105/35
 • ชื่อยาสามัญ : dexamethasone
  ชื่อทางการค้า : DEXA
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 0.5 mg
  ผู้รับอนุญาต : ยูโทเปี้ยน จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 377/35
 • ชื่อยาสามัญ : dexamethasone
  ชื่อทางการค้า : DEXAMETHASONE
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 0.5 mg
  ผู้รับอนุญาต : นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  เลขทะเบียนยา : 1A 67/36
 • ชื่อยาสามัญ : dexamethasone
  ชื่อทางการค้า : DEXAMETHASONE TABLET
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 0.5 mg
  ผู้รับอนุญาต : ที. แมน ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 143/37