ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • ,,,
 • จำนวน
 • 22,015
 • รายการ
 • ชื่อยาสามัญ : dexamethasone
  ชื่อทางการค้า : DEXAMETHASONE
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 0.5 mg
  ผู้รับอนุญาต : นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 318/33
 • ชื่อยาสามัญ : dexamethasone
  ชื่อทางการค้า : DEXAMETHASONE
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 0.5 mg
  ผู้รับอนุญาต : นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 319/33
 • ชื่อยาสามัญ : dexamethasone
  ชื่อทางการค้า : DEXASONE 0.5 MG ( TABLET)
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 0.5 mg
  ผู้รับอนุญาต : แอตแลนติค จำกัด, บริษัทโรงงานเภสัชกรรม
  เลขทะเบียนยา : 1A 467/33
 • ชื่อยาสามัญ : dexamethasone
  ชื่อทางการค้า : DEXAMETHASONE
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 0.5 mg
  ผู้รับอนุญาต : นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  เลขทะเบียนยา : 1A 501/33
 • ชื่อยาสามัญ : dexamethasone
  ชื่อทางการค้า : DEXAMETHASONE
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 0.5 mg
  ผู้รับอนุญาต : นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 505/33