ข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • ,,,
 • จำนวน
 • 19,297
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+calamine
  ชื่อทางการค้า : CALAMA CREAM
  รูปแบบ : cream
  ความแรง : (1 G+10 G)/100 G
  ผู้รับอนุญาต : 2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 126/33
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+calamine
  ชื่อทางการค้า : M-D CREAM
  รูปแบบ : cream
  ความแรง : (1 G+13.33 G)/100 G
  ผู้รับอนุญาต : มิลาโน, ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงาน
  เลขทะเบียน : 2A 208/30
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+calamine
  ชื่อทางการค้า : ALLERDRYL
  รูปแบบ : cream
  ความแรง : (1 G+8 G)/100 G
  ผู้รับอนุญาต : เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
  เลขทะเบียน : 2A 162/56
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+calamine
  ชื่อทางการค้า : CALAPRO LOTION
  รูปแบบ : lotion
  ความแรง : (1 G+8 G)/100 ML
  ผู้รับอนุญาต : เมดิซีน โปรดักส์ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 367/29
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+calamine
  ชื่อทางการค้า : CALALOTION
  รูปแบบ : lotion
  ความแรง : (1 G+8 G)/100 ML
  ผู้รับอนุญาต : ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  เลขทะเบียน : 2A 35/35