ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • ,,,
 • จำนวน
 • 21,012
 • รายการ
 • ชื่อยาสามัญ : dichlorobenzyl alcohol+amylmetacresol
  ชื่อทางการค้า : STREPSILS COOL HHR
  รูปแบบ : lozenge
  ความแรง : 1.2 MG+0.6 MG
  ผู้รับอนุญาต : เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง(ประเทศไทย)จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 2A 4/51
 • ชื่อยาสามัญ : dichlorobenzyl alcohol+amylmetacresol
  ชื่อทางการค้า : THROATSIL OTC
  รูปแบบ : lozenge
  ความแรง : 1.2 MG+0.6 MG
  ผู้รับอนุญาต : มิลลิเมด จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 2A 45/52
 • ชื่อยาสามัญ : dichlorobenzyl alcohol+amylmetacresol
  ชื่อทางการค้า : THROATSIL OTC
  รูปแบบ : lozenge
  ความแรง : 1.2 MG+0.6 MG
  ผู้รับอนุญาต : มิลลิเมด จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 2A 46/52
 • ชื่อยาสามัญ : dichlorobenzyl alcohol+amylmetacresol
  ชื่อทางการค้า : STREPSILS ORIGINAL
  รูปแบบ : lozenge
  ความแรง : 1.2 MG+0.6 MG
  ผู้รับอนุญาต : เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง(ประเทศไทย)จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 2A 160/53
 • ชื่อยาสามัญ : dichlorobenzyl alcohol+amylmetacresol
  ชื่อทางการค้า : STREPSILS ORIGINAL HHR
  รูปแบบ : lozenge
  ความแรง : 1.2 MG+0.6 MG
  ผู้รับอนุญาต : เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง(ประเทศไทย)จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 2A 161/53