ข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • ,,,
 • จำนวน
 • 19,297
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+ammonium chloride+sodium citrate
  ชื่อทางการค้า : GOOSE-PHEN
  รูปแบบ : syrup
  ความแรง : (12.5 MG+125 MG+50 MG)/5 ML
  ผู้รับอนุญาต : เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 90/58
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+ammonium chloride+sodium citrate
  ชื่อทางการค้า : DIPHENYL EXPECTORANT SYRUP
  รูปแบบ : syrup
  ความแรง : (13 MG+125 MG+50 MG)/5 ML
  ผู้รับอนุญาต : เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม
  เลขทะเบียน : 2A 58/60
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+ammonium chloride+sodium citrate
  ชื่อทางการค้า : COLDANYL
  รูปแบบ : syrup
  ความแรง : (12.5 MG+125 MG+50 MG)/5 ML
  ผู้รับอนุญาต : โอสถอินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 51/63
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+calamine
  ชื่อทางการค้า : DIPHENYL LOTION
  รูปแบบ : suspension
  ความแรง : (1 G+8 G)/100 ML
  ผู้รับอนุญาต : บริษัท วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด
  เลขทะเบียน : 2A 159/44
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+calamine
  ชื่อทางการค้า : CALAPLUS LOTION SEVEN STARS
  รูปแบบ : lotion
  ความแรง : (1 G+8 G)/100 ML
  ผู้รับอนุญาต : บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
  เลขทะเบียน : 2A 72/62