ข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • ,,,
  • จำนวน
  • 19,633
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : Dimenhydrinate (Diphenhydramine Theoclate)
ชื่อทางการค้า : DYMENATE
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 50 mg
ผู้รับอนุญาต : ซีโนฟาร์ม (ไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 429/36


ชื่อสารสำคัญ : Dimenhydrinate (Diphenhydramine Theoclate)
ชื่อทางการค้า : MENATE
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 50 mg
ผู้รับอนุญาต : วี แอนด์ พี ลาบอราตอรี่ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 227/37


ชื่อสารสำคัญ : Dimenhydrinate (Diphenhydramine Theoclate)
ชื่อทางการค้า : DRAMINE
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 50 mg
ผู้รับอนุญาต : สุพงษ์เภสัช, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียน : 1A 238/38


ชื่อสารสำคัญ : Dimenhydrinate (Diphenhydramine Theoclate)
ชื่อทางการค้า : DIMENHYDRINATE
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 50 mg
ผู้รับอนุญาต : นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 663/38


ชื่อสารสำคัญ : Dimenhydrinate (Diphenhydramine Theoclate)
ชื่อทางการค้า : PHAMAMIN
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 50 mg
ผู้รับอนุญาต : ฟาร์มาสันต์แล็บบอราตอรี่ส์จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 712/39


ชื่อสารสำคัญ : Dimenhydrinate (Diphenhydramine Theoclate)
ชื่อทางการค้า : VOMINATE
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 50 mg
ผู้รับอนุญาต : บุคคโลเทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 770/42


ชื่อสารสำคัญ : Dimenhydrinate (Diphenhydramine Theoclate)
ชื่อทางการค้า : DRAMINOX
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 50 mg
ผู้รับอนุญาต : อินแพคฟาร์มา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 821/42


ชื่อสารสำคัญ : Dimenhydrinate (Diphenhydramine Theoclate)
ชื่อทางการค้า : DIMIN
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 50 mg
ผู้รับอนุญาต : ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 297/43


ชื่อสารสำคัญ : Dimenhydrinate (Diphenhydramine Theoclate)
ชื่อทางการค้า : DIMENHYDRINATE
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 50 mg
ผู้รับอนุญาต : บุคคโลเทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 362/43


ชื่อสารสำคัญ : Dimenhydrinate (Diphenhydramine Theoclate)
ชื่อทางการค้า : DIMENHYDRINATE TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 50 mg
ผู้รับอนุญาต : แหลมทองการแพทย์ จำกัด, บริษัทโรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 990/43


ชื่อสารสำคัญ : Dimenhydrinate (Diphenhydramine Theoclate)
ชื่อทางการค้า : VOMEN
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 50 mg
ผู้รับอนุญาต : เมดิซีน โปรดักส์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 202/44


ชื่อสารสำคัญ : Dimenhydrinate (Diphenhydramine Theoclate)
ชื่อทางการค้า : K.B. DRAMINE TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 50 mg
ผู้รับอนุญาต : เค.บี. จำกัด, บริษัทเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 307/45