ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • ,,,
 • จำนวน
 • 22,015
 • รายการ
 • ชื่อยาสามัญ : dexamethasone
  ชื่อทางการค้า : DEXAMETHASONE TABLETS
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 0.5 mg
  ผู้รับอนุญาต : พัฒนาการเภสัช, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  เลขทะเบียนยา : 1A 1736/30
 • ชื่อยาสามัญ : dexamethasone
  ชื่อทางการค้า : DEXANO
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 0.5 mg
  ผู้รับอนุญาต : มิลาโน, ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงาน
  เลขทะเบียนยา : 1A 2177/30
 • ชื่อยาสามัญ : dexamethasone
  ชื่อทางการค้า : DEXAMETHASONE
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 0.5 mg
  ผู้รับอนุญาต : เมดิซีน โปรดักส์ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 2179/30
 • ชื่อยาสามัญ : dexamethasone
  ชื่อทางการค้า : DEXAMETHASONE TABLETS
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 0.5 mg
  ผู้รับอนุญาต : ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  เลขทะเบียนยา : 1A 43/31
 • ชื่อยาสามัญ : dexamethasone
  ชื่อทางการค้า : DEXAMETHASONE TABLETS
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 0.5 mg
  ผู้รับอนุญาต : ที. แมน ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 80/31