ข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • ,,,
 • จำนวน
 • 19,297
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+ammonium chloride+sodium citrate
  ชื่อทางการค้า : SINOCOUGH SYRUP
  รูปแบบ : syrup
  ความแรง : (12.5 MG+125 MG+50 MG)/5 ML
  ผู้รับอนุญาต : ซีโนฟาร์ม (ไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 134/43
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+ammonium chloride+sodium citrate
  ชื่อทางการค้า : DATISSIN SYRUP
  รูปแบบ : syrup
  ความแรง : (12.5 MG+125 MG+50 MG)/5 ML
  ผู้รับอนุญาต : ดาด้า ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 193/43
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+ammonium chloride+sodium citrate
  ชื่อทางการค้า : IWADIL
  รูปแบบ : syrup
  ความแรง : (12.5 MG+125 MG+50 MG)/5 ML
  ผู้รับอนุญาต : มิลลิเมด จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 41/48
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+ammonium chloride+sodium citrate
  ชื่อทางการค้า : COTUSSIN SYRUP
  รูปแบบ : syrup
  ความแรง : (12.5 MG+125 MG+50 MG)/5 ML
  ผู้รับอนุญาต : ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์(1969) จำกัด (สาขาพระราม 2), บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 178/56
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+ammonium chloride+sodium citrate
  ชื่อทางการค้า : DIMOPHEN DC SYRUP
  รูปแบบ : syrup
  ความแรง : (12.5 MG+125 MG+50 MG)/5 ML
  ผู้รับอนุญาต : แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 192/56