ข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • ,,,
 • จำนวน
 • 19,297
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+ammonium chloride+sodium citrate
  ชื่อทางการค้า : BRONSADRYL
  รูปแบบ : syrup
  ความแรง : (12.5 MG+125 MG+50 MG)/5 ML
  ผู้รับอนุญาต : โอสถอินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 7/32
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+ammonium chloride+sodium citrate
  ชื่อทางการค้า : S- TUSSIN SYRUP
  รูปแบบ : syrup
  ความแรง : (12.5 MG+125 MG+50 MG)/5 ML
  ผู้รับอนุญาต : สุพงษ์เภสัช, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  เลขทะเบียน : 2A 6/39
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+ammonium chloride+sodium citrate
  ชื่อทางการค้า : ARACAF
  รูปแบบ : syrup
  ความแรง : (12.5 MG+125 MG+50 MG)/5 ML
  ผู้รับอนุญาต : ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 119/39
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+ammonium chloride+sodium citrate
  ชื่อทางการค้า : PHADRYL
  รูปแบบ : syrup
  ความแรง : (12.5 MG+125 MG+50 MG)/5 ML
  ผู้รับอนุญาต : บูรพาโอสถ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 35/40
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+ammonium chloride+sodium citrate
  ชื่อทางการค้า : BENADRYL (EXPECTORANT)
  รูปแบบ : syrup
  ความแรง : (12.5 MG+125 MG+50 MG)/5 ML
  ผู้รับอนุญาต : โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 96/40