ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • ,,,
 • จำนวน
 • 22,015
 • รายการ
 • ชื่อยาสามัญ : dexamethasone
  ชื่อทางการค้า : DEXAMETHASONE TABLET
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 0.5 mg
  ผู้รับอนุญาต : ที. แมน ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 1354/30
 • ชื่อยาสามัญ : dexamethasone
  ชื่อทางการค้า : B.DEXZOL TABLETS
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 0.5 mg
  ผู้รับอนุญาต : ฟาร์มาสันต์แล็บบอราตอรี่ส์จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 1387/30
 • ชื่อยาสามัญ : dexamethasone
  ชื่อทางการค้า : DEXA-O
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 0.5 mg
  ผู้รับอนุญาต : ชินต้าเทรดดิ้ง (1971) จำกัด, บริษัทโรงงานผลิตเวชภัณฑ์
  เลขทะเบียนยา : 1A 1395/30
 • ชื่อยาสามัญ : dexamethasone
  ชื่อทางการค้า : DEXAMETHASONE TABLETS
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 0.5 mg
  ผู้รับอนุญาต : วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 1403/30
 • ชื่อยาสามัญ : dexamethasone
  ชื่อทางการค้า : B.DEXZOL TABLETS
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 0.5 mg
  ผู้รับอนุญาต : ฟาร์มาสันต์แล็บบอราตอรี่ส์จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 1625/30