ข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • ,,,
 • จำนวน
 • 19,349
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+ammonium chloride
  ชื่อทางการค้า : BENSON
  รูปแบบ : syrup
  ความแรง : (12.5 MG+125 MG)/5 ML
  ผู้รับอนุญาต : สหแพทย์เภสัช จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 316/32
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+ammonium chloride
  ชื่อทางการค้า : KOFMED
  รูปแบบ : syrup
  ความแรง : (12.5 MG+125 MG)/5 ML
  ผู้รับอนุญาต : ยูโทเปี้ยน จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 165/34
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+ammonium chloride
  ชื่อทางการค้า : DIMAZO SYRUP
  รูปแบบ : syrup
  ความแรง : (12.5 MG+125 MG)/5 ML
  ผู้รับอนุญาต : ชินต้าเทรดดิ้ง (1971) จำกัด, บริษัทโรงงานผลิตเวชภัณฑ์
  เลขทะเบียน : 2A 18/38
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+ammonium chloride
  ชื่อทางการค้า : CEDRYL COUGH SYRUP
  รูปแบบ : syrup
  ความแรง : (12.5 MG+125 MG)/5 ML
  ผู้รับอนุญาต : สหแพทย์เภสัช จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 158/40
 • ชื่อสารสำคัญ : diphenhydramine+ammonium chloride
  ชื่อทางการค้า : DIPHENSTAR SYRUP
  รูปแบบ : syrup
  ความแรง : (12.5 MG+125 MG)/5 ML
  ผู้รับอนุญาต : ตราเจ็ดดาว จำกัด, บริษัท ห้างขายยา
  เลขทะเบียน : 2A 175/40