ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • ,,,
 • จำนวน
 • 21,667
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : abacavir
  ชื่อทางการค้า : VIROL (TABLETS 300 MG)
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 300 mg
  ผู้รับอนุญาต : แรนแบ็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1C 58/59(NG)
 • ชื่อสารสำคัญ : abacavir
  ชื่อทางการค้า : ZIAGENAVIR (TABLETS 300 MG)
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 300 mg
  ผู้รับอนุญาต : แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1C 107/55(N)
 • ชื่อสารสำคัญ : abacavir
  ชื่อทางการค้า : ZIAGENAVIR (TABLETS 300 MG)
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 300 mg
  ผู้รับอนุญาต : แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1C 121/58(N)
 • ชื่อสารสำคัญ : abacavir
  ชื่อทางการค้า : ABACAVIR GPO
  รูปแบบ : oral solution
  ความแรง :
  ผู้รับอนุญาต : องค์การเภสัชกรรม
  เลขทะเบียน : 1A 59/62(NG)
 • ชื่อสารสำคัญ : abatacept
  ชื่อทางการค้า : ORENCIA
  รูปแบบ : powders for solutions for injections or infusions
  ความแรง : 250 mg/1 vial
  ผู้รับอนุญาต : บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1C 11/54(NBC)