ข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • ,,,
 • จำนวน
 • 18,730
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : abatacept
  ชื่อทางการค้า : ORENCIA
  รูปแบบ : powders for solutions for injections or infusions
  ความแรง : 250 mg/1 vial
  ผู้รับอนุญาต : บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1C 11/54(NBC)
 • ชื่อสารสำคัญ : abciximab
  ชื่อทางการค้า : CLOTINAB
  รูปแบบ : solutions for injections or infusions
  ความแรง : 2 mg/1 ml
  ผู้รับอนุญาต : บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1C 4/62(BF)
 • ชื่อสารสำคัญ : abemaciclib
  ชื่อทางการค้า : VERZENIO (100 MG)
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง :
  ผู้รับอนุญาต : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
  เลขทะเบียน : 1C 15081/63(NC)
 • ชื่อสารสำคัญ : abemaciclib
  ชื่อทางการค้า : VERZENIO (150 MG)
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง :
  ผู้รับอนุญาต : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
  เลขทะเบียน : 1C 15082/63(NC)
 • ชื่อสารสำคัญ : abemaciclib
  ชื่อทางการค้า : VERZENIO (200 MG)
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง :
  ผู้รับอนุญาต : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
  เลขทะเบียน : 1C 15083/63(NC)