ข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • ,,,
  • จำนวน
  • 19,940
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : acetylcysteine
ชื่อทางการค้า : CYSTALINE
รูปแบบ : efferverscent tablet
ความแรง : 600 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด
เลขทะเบียน : 1A 15199/65


ชื่อสารสำคัญ : acetylcysteine
ชื่อทางการค้า : ACETIN
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 100 mg/1 ml
ผู้รับอนุญาต : แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียน : 1A 1088/44


ชื่อสารสำคัญ : acetylcysteine
ชื่อทางการค้า : FLUIMUCIL
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 100 mg/1 ml
ผู้รับอนุญาต : เสริมมิตรพาณิชย์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 220/27


ชื่อสารสำคัญ : acetylcysteine
ชื่อทางการค้า : HIDONAC
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 200 mg/1 ml
ผู้รับอนุญาต : เสริมมิตรพาณิชย์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 205/47


ชื่อสารสำคัญ : acetylcysteine
ชื่อทางการค้า : MUCOMIX
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 200 mg/1 ml
ผู้รับอนุญาต : ภิญโญฟาร์มาซี, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียน : 1C 126/49


ชื่อสารสำคัญ : acetylcysteine
ชื่อทางการค้า : MUCOSIM
รูปแบบ : oral powder
ความแรง : 100 mg/1 sachet
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
เลขทะเบียน : 1A 597/40


ชื่อสารสำคัญ : acetylcysteine
ชื่อทางการค้า : MURHINOL AT 100
รูปแบบ : oral powder
ความแรง : 100 mg/1 sachet
ผู้รับอนุญาต : บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
เลขทะเบียน : 1A 103/54


ชื่อสารสำคัญ : acetylcysteine
ชื่อทางการค้า : MURHINOL AT 200
รูปแบบ : oral powder
ความแรง : 200 mg/1 sachet
ผู้รับอนุญาต : บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
เลขทะเบียน : 1A 104/54


ชื่อสารสำคัญ : acetylcysteine
ชื่อทางการค้า : FLUIMUCIL A 200
รูปแบบ : oral powder
ความแรง : 200 mg/1 sachet
ผู้รับอนุญาต : เอส.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 28/62


ชื่อสารสำคัญ : acetylcysteine
ชื่อทางการค้า : ACETRY
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 100 mg/1 ml
ผู้รับอนุญาต : บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด
เลขทะเบียน : 1A 408/64


ชื่อสารสำคัญ : acetylcysteine
ชื่อทางการค้า : GNC NAC 600
รูปแบบ : capsule
ความแรง : 600 mg
ผู้รับอนุญาต : เอสเอสยูพี โทแทล เวลเนส จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 318/46


ชื่อสารสำคัญ : acetylcysteine
ชื่อทางการค้า : FLUIMUCIL A 600
รูปแบบ : efferverscent tablet
ความแรง : 600 mg
ผู้รับอนุญาต : เอส.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 29/62