ข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • ,,,
  • จำนวน
  • 19,940
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : Acacia
ชื่อทางการค้า : ALLERGENIC EXTRACT (ACACIA)
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 50 mg/1ml
ผู้รับอนุญาต : แอลเลอร์เทค จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 27/41(N)


ชื่อสารสำคัญ : acalabrutinib
ชื่อทางการค้า : CALQUENCE
รูปแบบ : capsule
ความแรง : 100 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย)
เลขทะเบียน : 1C 15111/64(NC)


ชื่อสารสำคัญ : acarbose
ชื่อทางการค้า : GLUCOBAY
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 100 mg
ผู้รับอนุญาต : ไบเออร์ไทย จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 82/55(N)


ชื่อสารสำคัญ : acarbose
ชื่อทางการค้า : GLUCOBAY 50
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 50 mg
ผู้รับอนุญาต : ไบเออร์ไทย จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 83/55(N)


ชื่อสารสำคัญ : aceclofenac
ชื่อทางการค้า : AIRTAL
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 100 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15041/65(NC)


ชื่อสารสำคัญ : acemetacin
ชื่อทางการค้า : ACEO CAPSULES RETARD 90 MG
รูปแบบ : SR capsule
ความแรง : 90 mg
ผู้รับอนุญาต : อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 9/52(N)


ชื่อสารสำคัญ : acetazolamide
ชื่อทางการค้า : SOLAMIDE
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 250 mg
ผู้รับอนุญาต : ยูเมด้า จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 239/49


ชื่อสารสำคัญ : acetazolamide
ชื่อทางการค้า : ACETAZOLAMIDE TABLESTS B.P.
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 250 mg
ผู้รับอนุญาต : ภิญโญฟาร์มาซี, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียน : 1C 204/46


ชื่อสารสำคัญ : acetylcysteine
ชื่อทางการค้า : ALISTINE FORTE
รูปแบบ : oral powder
ความแรง : 200 mg/1 sachet
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด
เลขทะเบียน : 1A 49/63


ชื่อสารสำคัญ : acetylcysteine
ชื่อทางการค้า : ALISTINE
รูปแบบ : oral powder
ความแรง : 100 mg/1 sachet
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด
เลขทะเบียน : 1A 50/63


ชื่อสารสำคัญ : acetylcysteine
ชื่อทางการค้า : FULLFONE
รูปแบบ : oral powder
ความแรง : 100 mg/1 sachet
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน : 1A 71/65


ชื่อสารสำคัญ : acetylcysteine
ชื่อทางการค้า : CYSTALINE EFFERVESCENT POWDER
รูปแบบ : effervescent powder
ความแรง : 600 mg/1 sachet
ผู้รับอนุญาต : บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด
เลขทะเบียน : 1A 15154/65