ข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • ,,,
  • จำนวน
  • 19,940
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : น้ำยาสกัดจาก CAT HAIR (FELIS COTUS)
ชื่อทางการค้า : ALLERVACTEST CAT
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 10,000 AU/1 ml
ผู้รับอนุญาต : บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
เลขทะเบียน : 1A 15034/62(NBC)


ชื่อสารสำคัญ : น้ำยาสกัดจาก DERMATOPHAGOIDES FARINAE (STANDARDIZED)
ชื่อทางการค้า : ALLERVAC HDM-DF
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 10,000 AU/1 ml
ผู้รับอนุญาต : บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
เลขทะเบียน : 1A 15084/62(NBC)


ชื่อสารสำคัญ : น้ำยาสกัดจาก DERMATOPHAGOIDES FARINAE (STANDARDIZED)
ชื่อทางการค้า : ALLERVACTEST HDM-DF
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 10,000 AU/1 ml
ผู้รับอนุญาต : เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 15022/62(NBC)


ชื่อสารสำคัญ : น้ำยาสกัดจาก DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS (STANDARDIZED)
ชื่อทางการค้า : ALLERVACTEST HDM-DP
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 10,000 AU/1 ml
ผู้รับอนุญาต : เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 15021/62(NBC)


ชื่อสารสำคัญ : น้ำยาสกัดจาก DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS (STANDARDIZED)
ชื่อทางการค้า : ALLERVAC HDM-DP
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 10,000 AU/1 ml
ผู้รับอนุญาต : บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
เลขทะเบียน : 1A 15085/62(NBC)


ชื่อสารสำคัญ : น้ำยาสกัดจาก DOG HAIR (CANIS FAMILIARIS)
ชื่อทางการค้า : ALLERVACTEST DOG
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 0.05 g/1ml
ผู้รับอนุญาต : เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 15035/62(NBC)


ชื่อสารสำคัญ : สารสกัดขมิ้นชัน (TURMERIC EXTRACT)
ชื่อทางการค้า : ANTIOX
รูปแบบ : capsule
ความแรง : 250 mg
ผู้รับอนุญาต : องค์การเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 1/60(H)


ชื่อสารสำคัญ : สารสกัดหญ้าดอกขาว
ชื่อทางการค้า : -
รูปแบบ : lozenge
ความแรง : 450 mg
ผู้รับอนุญาต : เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 2/60(H)