ข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • ,,,
 • จำนวน
 • 18,787
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : zoledronic acid
  ชื่อทางการค้า : ZOLEDRONIC ACID FRESENIUS KABI
  รูปแบบ : solutions for injections or infusions
  ความแรง : 4 mg/5 ml
  ผู้รับอนุญาต : เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1C 27/59(NG)
 • ชื่อสารสำคัญ : zoledronic acid
  ชื่อทางการค้า : ACLASTA
  รูปแบบ : solutions for injections or infusions
  ความแรง : 5 mg/100 ml
  ผู้รับอนุญาต : อัลโวเจน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1C 83/60(N)
 • ชื่อสารสำคัญ : zoledronic acid
  ชื่อทางการค้า : ACLASTA
  รูปแบบ : solutions for injections or infusions
  ความแรง : 5 mg/100 ml
  ผู้รับอนุญาต : อัลโวเจน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1C 22/61(N)
 • ชื่อสารสำคัญ : zonisamide
  ชื่อทางการค้า : ZONEGRAN (TABLETS 100 MG)
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 100 mg
  ผู้รับอนุญาต : อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1B 3/58(N)
 • ชื่อสารสำคัญ : zonisamide
  ชื่อทางการค้า : ZONEGRAN (TABLETS 100 MG)
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 100 mg
  ผู้รับอนุญาต : เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1C 137/56(N)