ข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • ,,,
  • จำนวน
  • 19,940
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : abemaciclib
ชื่อทางการค้า : YULAREB (100 mg)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 100 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15068/64(NC)


ชื่อสารสำคัญ : abemaciclib
ชื่อทางการค้า : YULAREB (150 mg)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 150 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15069/64(NC)


ชื่อสารสำคัญ : abemaciclib
ชื่อทางการค้า : YULAREB (200 mg)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15070/64(NC)


ชื่อสารสำคัญ : abiraterone acetate
ชื่อทางการค้า : ABIRATRED
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 250 mg
ผู้รับอนุญาต : ด็อกเตอร์ เรดดี้ส์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 36/62(NG)


ชื่อสารสำคัญ : abiraterone acetate
ชื่อทางการค้า : ABIRATERONE TEVA
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 250 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท สีลมการแพทย์ จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15112/62(NG)


ชื่อสารสำคัญ : abiraterone acetate
ชื่อทางการค้า : ZYTIGA (ABIRATERONE ACETATE) 250 MG TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 250 mg
ผู้รับอนุญาต : แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 88/56(N)


ชื่อสารสำคัญ : abiraterone acetate
ชื่อทางการค้า : ZYTIGA 500 MG (FILM-COATED TABLETS)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 500 mg
ผู้รับอนุญาต : แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 15062/61(N)


ชื่อสารสำคัญ : abiraterone acetate
ชื่อทางการค้า : ABIRATERONE 250 EURODRUG
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 250 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15119/65(NG)


ชื่อสารสำคัญ : abiraterone acetate
ชื่อทางการค้า : ZYTIGA (ABIRATERONE ACETATE) 250 MG TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 250 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15069/63(N)


ชื่อสารสำคัญ : Absorbable aescin
ชื่อทางการค้า : REPACIN F.C. TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ฐิติรัตน์สานนท์ จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 20/64


ชื่อสารสำคัญ : Absorbable aescin
ชื่อทางการค้า : REPARIL-DRAGEES
รูปแบบ : enteric-coated tablet
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : ร็อตต้าฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 140/53


ชื่อสารสำคัญ : Acacia
ชื่อทางการค้า : ALLERGENIC EXTRACT (ACACIA)
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 100 mg/1ml
ผู้รับอนุญาต : แอลเลอร์เทค จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 57/41(N)