ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • Z
  • จำนวน
  • 393
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : omeprazole
ชื่อทางการค้า : ZECID 20
รูปแบบ : enteric-coated capsule
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 132/59


ชื่อสารสำคัญ : omeprazole sodium
ชื่อทางการค้า : ZEFXON INJECTION
รูปแบบ : powders for solutions for injections or infusions
ความแรง : 40 mg/1 vial
ผู้รับอนุญาต : ไบโอแลป จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 32/47


ชื่อสารสำคัญ : sucralfate
ชื่อทางการค้า : ZUFORTE
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 1000 mg
ผู้รับอนุญาต : พอนด์เคมีคอล (ประเทศไทย), ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลโรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 130/59


ชื่อสารสำคัญ : sucralfate
ชื่อทางการค้า : ZUFIVE
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 500 mg
ผู้รับอนุญาต : พอนด์เคมีคอล (ประเทศไทย), ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลโรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 22/59


ชื่อสารสำคัญ : cisapride
ชื่อทางการค้า : ZIZA
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 5 mg
ผู้รับอนุญาต : บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 170/43