ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • Z
 • จำนวน
 • 373
 • รายการ
 • ชื่อยาสามัญ : sodium fluoride
  ชื่อทางการค้า : ZYMAFLUOR1/4 MG
  รูปแบบ : chewable tablet
  ความแรง : 0.25 mg
  ผู้รับอนุญาต : ร็อตต้าฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1C 66/56
 • ชื่อยาสามัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : ZYNOLOG
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 177/56
 • ชื่อยาสามัญ : benzocaine+tetracaine
  ชื่อทางการค้า : ZAP TOPICAL ANESTHETIC GEL(STRAWBERRY )
  รูปแบบ : gel
  ความแรง : (18 G+2 G)/100 G
  ผู้รับอนุญาต : แอ๊คเตออน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 2C 2/48(NC)
 • ชื่อยาสามัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
  ชื่อทางการค้า : ZIGATAB
  รูปแบบ : chewable tablet
  ความแรง : 262 MG+205 MG+30 MG
  ผู้รับอนุญาต : บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 2A 3/47
 • ชื่อยาสามัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
  ชื่อทางการค้า : ZIGA GEL
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (900 MG+400 MG+70 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 2A 30/40