ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • Y
  • จำนวน
  • 18
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : sodium bicarbonate
ชื่อทางการค้า : YADHATDEX
รูปแบบ : syrup
ความแรง : 50 mg/5 ml
ผู้รับอนุญาต : วิทยาศรม จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 318/38


ชื่อสารสำคัญ : calamine+zinc oxide+boric acid+sulfur
ชื่อทางการค้า : YOKI (1997) CO.,LTD. POWDER
รูปแบบ : powder
ความแรง : -
ผู้รับอนุญาต : ศิริบัญชา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 116/42


ชื่อสารสำคัญ : drospirenone+ethinylestradiol
ชื่อทางการค้า : YAZ
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 3 MG+20 MCG
ผู้รับอนุญาต : ไบเออร์ไทย จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2C 17/50(N)


ชื่อสารสำคัญ : drospirenone+ethinylestradiol
ชื่อทางการค้า : YASMIN
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 3 MG+30 MCG
ผู้รับอนุญาต : ไบเออร์ไทย จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2C 5/50(N)


ชื่อสารสำคัญ : yohimbine
ชื่อทางการค้า : YOHIM
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 5 mg
ผู้รับอนุญาต : เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม
เลขทะเบียน : 1A 166/60