ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • Y
 • จำนวน
 • 15
 • รายการ
 • ชื่อยาสามัญ : sodium bicarbonate
  ชื่อทางการค้า : YADHATDEX
  รูปแบบ : syrup
  ความแรง : 50 mg/5 ml
  ผู้รับอนุญาต : วิทยาศรม จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 318/38
 • ชื่อยาสามัญ : calamine+zinc oxide+boric acid+sulfur
  ชื่อทางการค้า : YOKI (1997) CO.,LTD. POWDER
  รูปแบบ : powder
  ความแรง : -
  ผู้รับอนุญาต : ศิริบัญชา จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 2A 116/42
 • ชื่อยาสามัญ : drospirenone+ethinylestradiol
  ชื่อทางการค้า : YAZ
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 3 MG+20 MCG
  ผู้รับอนุญาต : ไบเออร์ไทย จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 2C 17/50(N)
 • ชื่อยาสามัญ : drospirenone+ethinylestradiol
  ชื่อทางการค้า : YASMIN
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 3 MG+30 MCG
  ผู้รับอนุญาต : ไบเออร์ไทย จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 2C 5/50(N)
 • ชื่อยาสามัญ : yohimbine
  ชื่อทางการค้า : YOHIM
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 5 mg
  ผู้รับอนุญาต : เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม
  เลขทะเบียนยา : 1A 166/60