ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • X
 • จำนวน
 • 117
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : ranitidine hydrochloride
  ชื่อทางการค้า : XANIDINE
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 150 mg
  ผู้รับอนุญาต : เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 67/33
 • ชื่อสารสำคัญ : sodium phosphate+sodium phosphate, dibasic
  ชื่อทางการค้า : XUBIL
  รูปแบบ : syrup
  ความแรง : (2.4 G+0.9 G)/5 ML
  ผู้รับอนุญาต : ยูนีซัน จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 57/50
 • ชื่อสารสำคัญ : Oral rehydration salt formulations
  ชื่อทางการค้า : X-L ORDA
  รูปแบบ : powder
  ความแรง : -
  ผู้รับอนุญาต : บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 472/31
 • ชื่อสารสำคัญ : Oral rehydration salt formulations
  ชื่อทางการค้า : X-L ORDA
  รูปแบบ : powder
  ความแรง : -
  ผู้รับอนุญาต : บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 473/31
 • ชื่อสารสำคัญ : Oral rehydration salt formulations
  ชื่อทางการค้า : X-L OREDA
  รูปแบบ : powder
  ความแรง : -
  ผู้รับอนุญาต : บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 11/32