ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • X
  • จำนวน
  • 128
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : ranitidine hydrochloride
ชื่อทางการค้า : XANIDINE
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 150 mg
ผู้รับอนุญาต : เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 67/33


ชื่อสารสำคัญ : sodium phosphate+sodium phosphate, dibasic
ชื่อทางการค้า : XUBIL
รูปแบบ : syrup
ความแรง : (2.4 G+0.9 G)/5 ML
ผู้รับอนุญาต : ยูนีซัน จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 57/50


ชื่อสารสำคัญ : Oral rehydration salt formulations
ชื่อทางการค้า : X-L ORDA
รูปแบบ : powder
ความแรง : -
ผู้รับอนุญาต : บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 472/31


ชื่อสารสำคัญ : Oral rehydration salt formulations
ชื่อทางการค้า : X-L ORDA
รูปแบบ : powder
ความแรง : -
ผู้รับอนุญาต : บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 473/31


ชื่อสารสำคัญ : Oral rehydration salt formulations
ชื่อทางการค้า : X-L OREDA
รูปแบบ : powder
ความแรง : -
ผู้รับอนุญาต : บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 11/32