ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • W
 • จำนวน
 • 43
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : bismuth carbonate+calcium carbonate+sodium bicarbonate
  ชื่อทางการค้า : WHITE MIXTURE
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (75 MG+750 MG+480 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : กรุงเทพฯฟามาซี, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายยา
  เลขทะเบียน : 2A 348/26
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+fish bone
  ชื่อทางการค้า : WELIN
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 300 MG+200 MG
  ผู้รับอนุญาต : แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  เลขทะเบียน : 2A 908/29
 • ชื่อสารสำคัญ : sodium bicarbonate+terpeneless dill seed Oil
  ชื่อทางการค้า : WOODWARD'S GRIPE WATER
  รูปแบบ : solution
  ความแรง : (52.5 MG+2.3 MG)/5 ML
  ผู้รับอนุญาต : โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 34/58
 • ชื่อสารสำคัญ : Oral rehydration salt formulations
  ชื่อทางการค้า : WEEWA ORS POWDER
  รูปแบบ : powder
  ความแรง : -
  ผู้รับอนุญาต : ฟีฮาแล็บ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 140/55
 • ชื่อสารสำคัญ : Oral rehydration salt formulations
  ชื่อทางการค้า : WEEWA ORS POWDER
  รูปแบบ : powder
  ความแรง : -
  ผู้รับอนุญาต : ฟีฮาแล็บ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 141/55