ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • W
 • จำนวน
 • 50
 • รายการ
 • ชื่อยาสามัญ : bismuth carbonate+calcium carbonate+sodium bicarbonate
  ชื่อทางการค้า : WHITE MIXTURE
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (75 MG+750 MG+480 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : กรุงเทพฯฟามาซี, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายยา
  เลขทะเบียนยา : 2A 348/26
 • ชื่อยาสามัญ : aluminium hydroxide+fish bone
  ชื่อทางการค้า : WELIN
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 300 MG+200 MG
  ผู้รับอนุญาต : แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  เลขทะเบียนยา : 2A 908/29
 • ชื่อยาสามัญ : oxyphencyclimine
  ชื่อทางการค้า : WEICON
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 5 mg
  ผู้รับอนุญาต : ยูโทเปี้ยน จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 809/30
 • ชื่อยาสามัญ : sodium bicarbonate+terpeneless dill seed Oil
  ชื่อทางการค้า : WOODWARD' S GRIPE WATER
  รูปแบบ : solution
  ความแรง : (52.5 MG+2.07 MG)/5 ML
  ผู้รับอนุญาต : โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 2A 9/56(E)
 • ชื่อยาสามัญ : sodium bicarbonate+terpeneless dill seed Oil
  ชื่อทางการค้า : WOODWARD'S GRIPE WATER
  รูปแบบ : solution
  ความแรง : (52.5 MG+2.3 MG)/5 ML
  ผู้รับอนุญาต : โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 2A 34/58