ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • W
  • จำนวน
  • 45
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : bismuth carbonate+calcium carbonate+sodium bicarbonate
ชื่อทางการค้า : WHITE MIXTURE
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (75 MG+750 MG+480 MG)/15 ML
ผู้รับอนุญาต : กรุงเทพฯฟามาซี, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายยา
เลขทะเบียน : 2A 348/26


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+fish bone
ชื่อทางการค้า : WELIN
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 300 MG+200 MG
ผู้รับอนุญาต : แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียน : 2A 908/29


ชื่อสารสำคัญ : sodium bicarbonate+terpeneless dill seed Oil
ชื่อทางการค้า : WOODWARD'S GRIPE WATER
รูปแบบ : solution
ความแรง : (52.5 MG+2.3 MG)/5 ML
ผู้รับอนุญาต : โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 34/58


ชื่อสารสำคัญ : Oral rehydration salt formulations
ชื่อทางการค้า : WEEWA ORS POWDER
รูปแบบ : powder
ความแรง : -
ผู้รับอนุญาต : ฟีฮาแล็บ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 140/55


ชื่อสารสำคัญ : Oral rehydration salt formulations
ชื่อทางการค้า : WEEWA ORS POWDER
รูปแบบ : powder
ความแรง : -
ผู้รับอนุญาต : ฟีฮาแล็บ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 141/55