ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • V
  • จำนวน
  • 803
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : escitalopram
ชื่อทางการค้า : VALOPRAM 20
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท วิวา เฮลท์แคร์ จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 25/62(NG)


ชื่อสารสำคัญ : cetylpyridinium
ชื่อทางการค้า : VICKS MEDICATED DROPS (BLUE MINT)
รูปแบบ : lozenge
ความแรง : 0.46 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียน : 1A 46/59(E)


ชื่อสารสำคัญ : cetylpyridinium
ชื่อทางการค้า : VICKS MEDICATED DROPS (KYOHO)
รูปแบบ : lozenge
ความแรง : 0.46 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียน : 1A 35/59(E)


ชื่อสารสำคัญ : cetylpyridinium
ชื่อทางการค้า : VICKS MEDICATED DROPS (SUPER COOL)
รูปแบบ : lozenge
ความแรง : 0.46 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียน : 1A 45/59(E)


ชื่อสารสำคัญ : cetylpyridinium
ชื่อทางการค้า : VICKS MEDICATED DROPS (UME)
รูปแบบ : lozenge
ความแรง : 0.46 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียน : 1A 44/59(E)