ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • V
 • จำนวน
 • 802
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : VIOMINT
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 200/50
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium trisilicate
  ชื่อทางการค้า : VALTERGAS
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 250 MG+350 MG
  ผู้รับอนุญาต : เอเชี่ยนยูเนียนแล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 935/30
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
  ชื่อทางการค้า : VITACID
  รูปแบบ : chewable tablet
  ความแรง : 350 MG+175 MG+25 MG
  ผู้รับอนุญาต : ตราเจ็ดดาว จำกัด , บริษัทห้างขายยา
  เลขทะเบียน : 2A 66/61
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
  ชื่อทางการค้า : VORAGAS GEL
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (600 MG+450 MG+27 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 117/26
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
  ชื่อทางการค้า : VALTERGEL
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (960 MG+330 MG+60 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : เอเชี่ยนยูเนียนแล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 41/32