ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • V
 • จำนวน
 • 913
 • รายการ
 • ชื่อยาสามัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : VIOMINT
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 200/50
 • ชื่อยาสามัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
  ชื่อทางการค้า : V DAY MILK
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (660 MG+360 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : พี.พี.แลบอราตอรี่ส์ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 2A 363/30
 • ชื่อยาสามัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
  ชื่อทางการค้า : V DAY MILK
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (660 MG+360 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : พี.พี.แลบอราตอรี่ส์ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 2A 81/39
 • ชื่อยาสามัญ : aluminium hydroxide+magnesium trisilicate
  ชื่อทางการค้า : VALTERGAS
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 250 MG+350 MG
  ผู้รับอนุญาต : เอเชี่ยนยูเนียนแล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 2A 935/30
 • ชื่อยาสามัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
  ชื่อทางการค้า : VITACID
  รูปแบบ : chewable tablet
  ความแรง : 350 MG+175 MG+25 MG
  ผู้รับอนุญาต : ตราเจ็ดดาว จำกัด , บริษัทห้างขายยา
  เลขทะเบียนยา : 2A 66/61