ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • U
 • จำนวน
 • 295
 • รายการ
 • ชื่อยาสามัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : ULCERID ORAL PASTE
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด , บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 274/59
 • ชื่อยาสามัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
  ชื่อทางการค้า : ULCEGEL
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (675 MG+600 MG+75 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : ที.โอ.ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 2A 92/39
 • ชื่อยาสามัญ : cimetidine
  ชื่อทางการค้า : ULCACIN INJECTION
  รูปแบบ : solutions for injections or infusions
  ความแรง : 100 mg/1 ml
  ผู้รับอนุญาต : ยูโทเปี้ยน จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 129/42
 • ชื่อยาสามัญ : cimetidine
  ชื่อทางการค้า : ULMET
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 200 mg
  ผู้รับอนุญาต : เอเชี่ยนยูเนียนแล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 1270/30
 • ชื่อยาสามัญ : cimetidine
  ชื่อทางการค้า : ULCUSDINE 200
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 200 mg
  ผู้รับอนุญาต : ยูโทเปี้ยน จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 1570/30