ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • T
 • จำนวน
 • 1,243
 • รายการ
 • ชื่อยาสามัญ : clotrimazole
  ชื่อทางการค้า : TRICLODA TROCHE
  รูปแบบ : lozenge
  ความแรง : 10 mg
  ผู้รับอนุญาต : ซีโนฟาร์ม (ไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 850/43
 • ชื่อยาสามัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : TRINOLONE ORAL PASTE
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 540/29
 • ชื่อยาสามัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : TRICILON
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : เอเชี่ยนยูเนียนแล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 1889/29
 • ชื่อยาสามัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : TRIM
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 1945/30
 • ชื่อยาสามัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : T - ORA PASTE
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : 2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 36/33