ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • S
 • จำนวน
 • 1,264
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminum magnesium hydroxide (Magcerin)+sulcain
  ชื่อทางการค้า : SULCAIN TABLETS
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 100 MG+100 MG
  ผู้รับอนุญาต : เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 1162/29
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
  ชื่อทางการค้า : STOMOX SUSPENSION
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (600 MG+300 MG+21 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : ยูเมด้า จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 63/45
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
  ชื่อทางการค้า : STRESCID SUSPENSION
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (600 MG+330 MG+60 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : สยามเมดิแคร์ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 122/57
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
  ชื่อทางการค้า : STOMAC GEL
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (660 MG+360 MG+21.75 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
  เลขทะเบียน : 2A 85/46
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
  ชื่อทางการค้า : SIMAGEL
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (675 MG+600 MG+75 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : ปรูฟฟ์ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 771/30