ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • S
 • จำนวน
 • 1,264
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
  ชื่อทางการค้า : SICOGEL
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (900 MG+400 MG+70 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 167/41
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
  ชื่อทางการค้า : STARCID SUSPENSION
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (960 MG+330 MG+60 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : ตราเจ็ดดาว จำกัด , บริษัทห้างขายยา
  เลขทะเบียน : 2A 14/61
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
  ชื่อทางการค้า : SIMAGEL I
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 250 MG+250 MG+50 MG
  ผู้รับอนุญาต : แอตแลนติค จำกัด, บริษัทโรงงานเภสัชกรรม
  เลขทะเบียน : 2A 230/30
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
  ชื่อทางการค้า : SIMA-P
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 250 MG+250 MG+50 MG
  ผู้รับอนุญาต : ปรูฟฟ์ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 190/36
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
  ชื่อทางการค้า : SIMCOMAG TABLETS
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 320 MG+100 MG+50 MG
  ผู้รับอนุญาต : เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 881/27