ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • S
 • จำนวน
 • 1,299
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : STARLOG ORALPASTE
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : ตราเจ็ดดาว จำกัด, บริษัท ห้างขายยา
  เลขทะเบียน : 1A 336/51
 • ชื่อสารสำคัญ : deproteinized calf's blood extract+polidocanol
  ชื่อทางการค้า : SOLCOSERYL (R) DENTAL ADHESIVE PASTE
  รูปแบบ : paste
  ความแรง : (2.125 MG+10 MG)/1 G
  ผู้รับอนุญาต : เอ.เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2C 27/51
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium trisilicate
  ชื่อทางการค้า : S.T.MAG
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 120 MG+250 MG
  ผู้รับอนุญาต : เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
  เลขทะเบียน : 2A 100/55
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium trisilicate
  ชื่อทางการค้า : S.T.MAG 2
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 240 MG+500 MG
  ผู้รับอนุญาต : เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
  เลขทะเบียน : 2A 99/55
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium trisilicate
  ชื่อทางการค้า : SUTACID
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 300 MG+500 MG
  ผู้รับอนุญาต : สุพงษ์เภสัช, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  เลขทะเบียน : 2A 57/30