ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • S
  • จำนวน
  • 1,325
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : STARLOG ORALPASTE
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : ตราเจ็ดดาว จำกัด, บริษัท ห้างขายยา
เลขทะเบียน : 1A 336/51


ชื่อสารสำคัญ : deproteinized calf's blood extract+polidocanol
ชื่อทางการค้า : SOLCOSERYL (R) DENTAL ADHESIVE PASTE
รูปแบบ : paste
ความแรง : (2.125 MG+10 MG)/1 G
ผู้รับอนุญาต : เอ.เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2C 27/51


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium trisilicate
ชื่อทางการค้า : S.T.MAG
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 120 MG+250 MG
ผู้รับอนุญาต : เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 2A 100/55


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium trisilicate
ชื่อทางการค้า : S.T.MAG 2
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 240 MG+500 MG
ผู้รับอนุญาต : เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 2A 99/55


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium trisilicate
ชื่อทางการค้า : SUTACID
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 300 MG+500 MG
ผู้รับอนุญาต : สุพงษ์เภสัช, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียน : 2A 57/30