ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • R
  • จำนวน
  • 664
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
ชื่อทางการค้า : R.T. GEN - GEL (SUSPENSION)
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (960 MG+330 MG+100 MG)/15 ML
ผู้รับอนุญาต : ที. แมน ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 12/60


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium trisilicate+belladonna
ชื่อทางการค้า : R.T.GEN TABLET
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 340 MG+300 MG+8 MG
ผู้รับอนุญาต : ที. แมน ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 609/27


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+sodium bicarbonate
ชื่อทางการค้า : ROLA
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 250 MG+50 MG
ผู้รับอนุญาต : บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 66/29


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+sodium bicarbonate
ชื่อทางการค้า : ROLA
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 250 MG+50 MG
ผู้รับอนุญาต : บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 894/29


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+sodium bicarbonate
ชื่อทางการค้า : ROMA
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 250 MG+50 MG
ผู้รับอนุญาต : บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 133/31