ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • R
 • จำนวน
 • 638
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
  ชื่อทางการค้า : R.T. GEN - GEL (SUSPENSION)
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (960 MG+330 MG+100 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : ที. แมน ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 12/60
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium trisilicate+belladonna
  ชื่อทางการค้า : R.T.GEN TABLET
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 340 MG+300 MG+8 MG
  ผู้รับอนุญาต : ที. แมน ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 609/27
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+sodium bicarbonate
  ชื่อทางการค้า : ROLA
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 250 MG+50 MG
  ผู้รับอนุญาต : บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 66/29
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+sodium bicarbonate
  ชื่อทางการค้า : ROLA
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 250 MG+50 MG
  ผู้รับอนุญาต : บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 894/29
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+sodium bicarbonate
  ชื่อทางการค้า : ROMA
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 250 MG+50 MG
  ผู้รับอนุญาต : บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 133/31